สุขสันต์ #วันรัฐธรรมนูญ

สุขสันต์ #วันรัฐธรรมนูญ ครับ?

original photo – democracy monument
The Relief Panels on Democracy Monument - Corrado Feroci, aka Silpa Bhirasri. Bangkok. 2009.
(License: CC BY-NC 2.0)

CV1VRI_UkAA36k0.png orig

ref: https://twitter.com/sornram9254/status/674789273732644865