#บันทึกฝึกงาน #แถม #ETDA #Internship – Open Forum : Handling Electronic Data That May be Used as Evidence (11/07/2015)

แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเป็นหลักฐานในคดี (Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)

สิ่งที่อาจเป็น Evidence
– TV,Watch,Phone,etc หรือสิ่งที่เชื่อมต่อ Internet ได้

หลักการสำคัญของการทำ Forensics
– ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์
– ขั้นตอนการทำ Document
– ขั้นตอนการเก็บหลักฐาน

Software เป็นสิ่งที่อาศัยการทำบ่อยๆก็ชำนาญ ออกรุ่นใหม่ๆทุกๆปี

“ข้อเท็จจริง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้”

ปัญหาที่พบในการทำ Forensics
– หนังสือ, แบบฟอร์มการขอตรวจสอบ ไม่ชัดเจนว่าจะให้ทำอะไร
– ข้อมูลพยานหลักฐาน ก่อนที่จะมาถึงมือผู้ตรวจ อาจถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาแล้ว

SOP (Standard Operating Procedure) มาตรฐานในการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐาน
Guideline ในการทำหลักๆมีอยู่ประมาณ 5-7 ข้อโดยประมาณ ไม่เกินนี้
หลักๆเป็นการเตรียมตัวในการดำเนินงาน การนำข้อมูลออกมาตรวจวิเคราะห์
ไม่ให้ข้อมูลพยานหลักฐานเกิดการเสียหาย หรือถูกเปลี่ยนแปลง

ในฐานะ User ทั่วๆไป ก็ควรที่จะเรียนรู้ ตระหนัก Awareness ในการใช้งานของตนเองด้วย

ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนถึงศาล จะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้า
– การทำ Document ผู้ตรวจสอบต้องมีการทำ Document มีการบันทึก Timeline ในการดำเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
และมีการเช็นต์กำกับในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบด้วย