ประสบการณ์ดวงซวยรับปี 2018

3-5 Jan 2018
ปวดท้องทุรนทุราย ถ่ายเป็นเลือดบางเวลา สรุปกระเพาะ/ลำไส้อักเสบ

11 Jan 2018
โดนรถเอี้ยๆขับปาดขึ้นมาจอดบนทางเท้าต่อหน้าต่อตา มืดก็มืด เดินหลบไปลงหลุม เจ็บขาชิบหาย (https://t.co/r55KX7y4UQ)

20-25 Jan 2018
ท้องก็ไม่ดีอยู่แล้ว อยู่ดีๆถ่ายหนักมาก เพลียมาก โลกหมุนไปหมด ไข้ขึ้นสูง สุดท้ายโดน admit
กว่าจะหายล่อไป 40 รอบ+ อ้วกอีก 3 รอบ ในเวลา 5 วัน
ตรวจเลือด/ตรวจขี้/ตรวจเยี่ยว สรุปหมอวินิจฉัยติด Rotavirus พร้อมเซ็นต์เอกสารส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องอื่นๆก็มีประปรายเรื่อยๆ โดนมอไซต์สอยหลังบนทางเท้ามั่ง โดนเฉี่ยวบนทางเท้ามั่ง เดินบนทางเท้าแต่โดนบีบแตรด่าบิดาก็มีอยู่เรื่อยๆ จะเลี้ยวแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดประชั้นชิดแล้วเกือบโดนชนก็บ่อย ใครจะตรัสรู้ว่าคุณจะเลี้ยววว

#Orz

Microsoft Outlook : Read Yahoo, Gmail using IMAP

 

GmaiYahoo

 

full explanation

for Gmail: https://support.google.com/mail/answer/7126229
for Yahoo: https://www.technipages.com/add-yahoo-mail-outlook

Save

How to Install Let’s Encrypt on Hostinger

 1. Enable SSH access
  – Click SSH Access button
  – Toggle Disable button to Enable and click Update
 2. Installing ACME client and Composer
  – connect to your hosting via SSH
  ssh x123011738@31.170.164.22 -p 65002
  – clone acme client from github
  git clone https://github.com/kelunik/acme-client
  – cd to acme folder
  cd acme-client
  – Download and install the composer
  php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');";
  php composer-setup.php;
  php -r "unlink('composer-setup.php');";
  php composer.phar install --no-dev
 3. Generating SSL Certificate
  php bin/acme setup --server letsencrypt --email your@email.com
  php bin/acme issue --domains yourdomain.com:www.youdomain.com --path /home/x123011738/public_html:/home/x123011738/public_html --server letsencrypt

  cd /home/x123011738/acme-client/data/certs/acme-v01.api.letsencrypt.org.directory/yourdomain.com
  cat fullchain.pem
  cat key.pem
 4. Installing Certificat
  – click SSL button

  – Paste contents from certificate.txt to Certificate:(CRT) and contents from privatekey.txt to Private Key:(KEY)
 5. Checking expiration date and renewing SSL certificate
  php acme-client/bin/acme check --name yourdomain.com --server letsencrypt
  – you can set cron job to run the following command every other month
  php acme-client/bin/acme issue --domains yourdomain.com:www.yourdomain.com --path /home/x123011738/public_html:/home/x123011738/public_html --server letsencrypt

     


full explanation

https://www.hostinger.com/tutorials/ssl/how-to-install-free-ssl-from-lets-encypt-on-shared-hosting

 

for wordpress:
Really Simple SSL https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/

Save

Twitter Search Tricks


 

cr. https://www.labnol.org/internet/twitter-search-tricks/13693/
cr. http://www.followthehashtag.com/help/hidden-twitter-search-operators-extra-power-followthehashtag/

Save

Save

Mozilla Firefox : Dark and Light Themes (older version)

 1. Type: about:config
 2. Type theme in Search filter
 3. Double Click browser.devedition.theme.enabled and change value to True
 4. Double Click devtools.theme and change value to dark or light

 

showCustomizeButton

 1. Type: about:config
 2. Type theme in Search filter
 3. Double Click browser.devedition.theme.showCustomizeButton and change value to True
 4. Press F12 key and Click Settings icon (gear icon)

 

cr. http://www.askvg.com/tip-enable-hidden-secret-dark-and-light-themes-in-mozilla-firefox/

Thailand SWIFT-BIC (Bank Identifier Codes)

The Swift code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office. The code formatted as below;

AAAA BB CC DDD

 • First 4 characters – bank code (only letters)
 • Next 2 characters – ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
 • Next 2 characters – location code (letters and digits) (passive participant will have “1” in the second character)
 • Last 3 characters – branch code, optional (‘XXX’ for primary office) (letters and digits)

 

ID Bank or Institution City Branch Swift Code
1 AIA COMPANY LIMITED BANGKOK AIACTHBK
2 ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK ANZBTHBK
3 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (BOND TRADING) BKKBTHBKTRD
4 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK BKKBTHBK
5 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES BANGKOK BAABTHBK
6 BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK BANGKOK (BANGKOK BRANCH) BOFATH2XTHA
7 BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK BANGKOK BOFATH2X
8 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK AYUDTHBK
9 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK SATHORN BRANCH (EX -THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD) BANGKOK (BANGKOK SATHORN BRANCH) BOTKTHBX
10 BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK BKCHTHBK
11 BANK OF THAILAND BANGKOK BOTHTHBK
12 BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM BANGKOK BOTHTHBP
13 BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH BANGKOK BNPATHBK
14 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FORMERLY BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED) BANGKOK UBOBTHBK
15 CITIBANK N.A. BANGKOK (INTERNATIONAL BANKING FACILITY) CITITHBXIBF
16 CITIBANK N.A. BANGKOK CITITHBX
17 DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH BANGKOK DEUTTHBK
18 DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH BANGKOK DEUTTHBKGMO
19 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND BANGKOK EXTHTHBK
20 GOVERNMENT SAVINGS BANK BANGKOK GSBATHBK
21 INDIAN OVERSEAS BANK (FORMERLY BHARAT OVERSEAS BANK LTD.) BANGKOK BHOBTHBK
22 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (RMB CLEARING BANK) ICBKTHBKCLR
23 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK ICBKTHBK
24 ISLAMIC BANK OF THAILAND BANGKOK TIBTTHBK
25 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (INTERANATIONAL BANKING FACILITY) CHASTHBXIBF
26 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (JPMORGAN SECURITIES – THAILAND) CHASTHBXSEC
27 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (LOANS AND DEPOSITIS SERVICES) CHASTHBXLND
28 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (MONEY TRANSFER SERVICES) CHASTHBXMTS
29 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) CHASTHBXKEY
30 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (TRADE SERVICES) CHASTHBXTSD
31 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK (TRADING/TREASURY OPERATIONS) CHASTHBXTRO
32 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH BANGKOK CHASTHBX
33 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (BANGKHUNTHIAN CENTRE) KASITHBKSKS
34 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (BANGKOK INTERNATIONAL BANKING FACILITY) KASITHBKIBF
35 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (CASH MANAGEMENT DEPARTMENT) KASITHBKCMD
36 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (CUSTODIAN SERVICE DIVISION) KASITHBKCUS
37 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (FOREIGN EXCHANGE AND REMITTANCE DEPT) KASITHBKOMT
38 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (FUND MANAGEMENT DEPT) KASITHBKFMD
39 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (PHAHONYOTHIN CENTRE) KASITHBKPHA
40 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (RATBURANA CENTRE) KASITHBKRAJ
41 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (SILOM CENTRE) KASITHBKSIL
42 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (SUAPA CENTRE) KASITHBKSPA
43 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (SUKHUMVIT CENTRE) KASITHBKSUK
44 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK KASITHBK
45 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED CHIANGMAI (CHIANGMAI CENTRE) KASITHBKCHM
46 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED CHOLBURI (LAEMCHABANG CENTRE) KASITHBKLAM
47 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED HADYAI (HADYAI CENTRE) KASITHBKHDY
48 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED PATHUMTANI (NAVANAKORN CENTRE) KASITHBKNAV
49 KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK KKPBTHBK
50 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (KUNMING MESSAGING SUPPORT) KRTHTHBKKNM
51 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (PHNOMPENH’S MESSAGING SUPPORT) KRTHTHBKPMP
52 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK KRTHTHBK
53 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (BANGNA BRANCH) ICBCTHBKBNA
54 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (HEAD OFFICE, BANGKOK) ICBCTHBK
55 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK (RAYONG SUBBRANCH) ICBCTHBKRYO
56 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED CHONBURI (CHONBURI BRANCH) ICBCTHBKCHB
57 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED RAJBURI (BANPONG BRANCH) ICBCTHBKBPO
58 MERCEDES-BENZ (THAILAND) LIMITED BANGKOK DAIXTHBK
59 MERCEDES-BENZ LEASING (THAILAND) CO. LTD. BANGKOK MBLETHBK
60 MERCEDES-BENZ MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED BANGKOK MBMATHBK
61 MIZUHO BANK, LTD., BANGKOK BRANCH BANGKOK MHCBTHB2
62 MIZUHO BANK, LTD., BANGKOK BRANCH BANGKOK MHCBTHBK
63 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, BANGKOK BRANCH BANGKOK OCBCTHBK
64 RHB BANK BERHAD BANGKOK DCBBTHBK
65 SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE BANGKOK (TREASURY DEPARTMENT) SICOTHBKTSD
66 SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE BANGKOK SICOTHBK
67 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND BANGKOK SMEBTHBK
68 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL BANGKOK SCBLTHBX
69 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION BANGKOK SMBCTHBK
70 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK STBCTHBK
71 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO LTD BANGKOK TSDCTHBK
72 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK THBKTHBK
73 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK HSBCTHBK
74 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK TMBKTHBK
75 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK UOVBTHBK

 

cr. https://www.theswiftcodes.com/thailand/

Perl Regex Group Name

(?P<NAME>pattern)
(?<NAME>pattern)

 $variable =~ /(?<count>\d+)/;
 print "Count is $+{count}";

 

ref: http://stackoverflow.com/a/288989

Linux: grep multiple lines

grep -A{number} __TEXT__
grep -B{number} __TEXT__

A = After match
B = Before match

Example
grep -A3 TEXTGOESHERE

 

ref: http://askubuntu.com/a/27840

Lenovo PHAB (PB1-750M) has been upgraded to Android 6.0.1 Marshmallow.

​Lenovo PHAB (PB1-750M) has been upgraded to Android 6.0.1 Marshmallow.

Detail:
Android version : 6.0.1
Build (original) : MMB29M
Branch (original) : android-6.0.1_r3
Build number : 750M_S000660_160930_ROW
Software version : PB1-750M_160722

สำหรับไฟล์อัพเดทอยู่ที่ประมาณ 1.1GB กว่าๆ

PS. สำหรับใครอยากรู้ว่าเครื่องตัวเองใช้รอม Branch/build ตัวไหน เข้าไปดูได้ที่
/system/build.prop
อย่างของผมดูตรง to.build.description=___
เอาไปเทียบ version ได้ที่
https://source.android.com/source/build-numbers.html
https://android.googlesource.com/platform/build/+refs

เนื่องจากเครื่องที่ไม่ได้ใช้ Pure Android มักจะเอาไปโมฯแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเอง

Pixel (RGB) – game.rop.sh & I-SECURE CTF

Ref: https://twitter.com/sornram9254/status/770222358179278848

ไม่ใช่ Write-up ละเอียดๆเท่าไหร่นะครับ
เพราะผมเองก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกัน
ตอนแรกก็งงว่าโจทย์อะไร มีแต่ตัวเลขเป็นหมื่นๆบรรทัด ถถถถ+

ต้นคลิปเกือบจะพูด game-rop-dot-org แล้ว ถถถ+

Images and Pixels
https://processing.org/tutorials/pixels/

Fanpage : http://fb.me/sornram9254Fan
Facebook : http://fb.me/sornram9254
https://blog.sornram9254.com