Tweet for 2022-03-28

  • พูดเยอะแล้วเริ่มเจ็บคอ ไอรัวๆอีกละ Orz 18:41:42, 2022-03-28

Tweet for 2022-03-26

Tweet for 2022-03-25

  • ไอบ่อยๆแล้วปวดหัว ชห. เหมือนหัวจะระเบิด 😥 17:27:23, 2022-03-25
  • ชอบหมู่บ้านซื่อตรง คลอง 3 ตรงที่ตีเส้นให้รถจักรยานด้วย 17:31:17, 2022-03-25
  • หาโลฯร้าน Korea Mart ไปเจอว่าอยู่ใกล้บ้านพี่แฟนมาก เดินไม่ถึง 200 เมตร รู้สึกอยากไปเที่ยวบ้านพี่แฟนละ แต่ลืมไปพี่แฟนอยู่ ตปท. 555 😅 in reply to sornram9254 17:34:25, 2022-03-25

Tweet for 2022-03-20

Tweet for 2022-03-19

Tweet for 2022-03-18

Tweet for 2022-03-17

Tweet for 2022-03-16

Tweet for 2022-03-15

Tweet for 2022-03-14