อยากรู้ไหม ไฟล์นี้[นามสกุล] ใช้โปรแกรมอะไรเปิด ?? เรามีทางช่วย

ที่นี่เลยครับ
http://www.fileinfo.com/filetypes/

ให้เราเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการนะครับ แล้วมันก็จะมีบอกเราว่า เป็นไฟล์เกี่ยวกับอะไร
แล้วใช้โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง

นอกจากนี้ ยังสามารถนำโค้ดค้นหานามสกุลไฟล์ไปติดเว็บได้ด้วย
http://www.fileinfo.com/help/searchbox.html

By : sornram9254