รับน้อง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วท.อย

รับน้อง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วท.อย

ปีนี้เป็นปีที่ 5 (รุ่น 5)แล้ว สำหรับแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ได้เปิดตัวมา

 

พ่อมึงชื่ออะไร !!!

พระวิษณุกรรมครับ!!!

พิธีใหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เสื้อที่ใมช้ใส่ช่วงกิจกรรมรับน้อง

ผูกข้อมือ

หมอบๆๆ หมองลงไป !!!

โดนทำโทษ =[]=

เอ้าเร๊วว วิ่งๆๆๆๆ !!!

ปวส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุ่น 1 :)

นี่แน่ะๆ ป้ายเราไว้เยอะ !!!

สู้ตายค่าาาาา :D

สู้ตายคร๊าบบบ :D

staff โดนเอาคืน หึหึ :3

แกล้งน้องกันนักใช่มั๊ยย staff ทั้งหลายยยย !!!

ถึงเวลารุ่นน้องเอาคืน o.O!

ถ่ายรูปกับเพื่อนเก่า

3 คน 3 สถาบัน

เทคนิคอยุธยา, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3445369701622

VDO by : อ.สุดวีระ ชินจรัสศรี

UJAa23XY5rI

a-neaaOaYJI

hfqhdE1-fiM

Q Code & Morse Code Tutorial

Q Code

 

ที่นิยมใช้ (เรียงลำดับตามอักษรภาษาอังกฤษ)

Q Code ความหมาย

 

QRA         สถานที่ของท่านชื่ออะไร ?

QRB         ท่านอยู่ห่างจากสถานที่ของข้าพเจ้าเท่าใด ?

QRD        ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน ?

QRE         ท่านจะมาถึงเวลาใด ?

QRG        ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม ?

QRH        ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?

QRK         ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ?

QRL         ท่านกำลังมีธุระหรือ ?

QRM         ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?

QRN         ท่านถูกรบกวนจากโดยประจุไฟฟ้า ในบรรยากาศหรือ ?

QRO        ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ?

QRP         ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ?

QRQ        ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่ ?

QRS         ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลง ?

QRT         ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ?

QRU        ท่าน (มีข้อความ) อะไรสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ ?

QRV         ท่านพร้อมหรือยัง ?

QRW        จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่า ท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่ …….KHz (หรือ MHz) ?

QRX         เมื่อใดที่ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ?

QRZ         ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ?

QSA         ความแรงสัญญารของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร ?

QSB         สัญญาณของข้าพเจ้าจางหรือไม่ ?

QSL         ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?

QSM        ท่านได้ยินข้าพเจ้า (หรือชื่อ สถานี) ที่ความถี่ …KHz (หรือ MHz) หรือไม่ ?

QSO         ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่ ?

QSP         ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่ ?

QSX         ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ความถี่ KHz (หรือ MHz) ได้หรือไม่ ?

QSY         ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่ อื่นได้หรือไม่ ?

QTH         ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ?

QTR         ขณะนี้เวลาเท่าใด ?

 

ตารางการออกเสียงตัวอักษร 

พยัญชนะ           อ่านออกเสียง 

A                              Alfa                          AL FAH

B                              Bravo                      BRAH VOH

C                             Charlie                     CHAR LEE

D                             Delta                        DELL THA

E                              Echo                        ECH OH

F                              Foxtrot                     FOKS TROT

G                             Golf                          GOLF

H                             Hotel                        HOH TELL

I                               India                        IN DIA AH

J                              Juliett                       JEW LEE ETT

K                              Kilo                          KEY LOH

L                              Lima                         LEE MAH

M                             Mike                         MIKE

N                             Neovember             NO VEM BER

O                             Oscar                      OSS CAH

P                              Papa                        PAH PAH

Q                             Quebec                   KEH BECK

R                              Romeo                     ROW ME OH

S                              Sierra                       SEE AIR RAH

T                              Tango                      TANG GO

U                             Uniform                    YOU NEE FORM

V                              Victor                       VIK TAH

W                             Whiskey                   WISS KEY

X                              X-ray                       ECKS RAY

Y                              Yankee                    YANG KEY

Z                              Zulu                         ZOO LOO

หมายเหตุ : ในการอ่านออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้า หมายถึงต้องลงเสียงหนัก

 

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป 

ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่

ว. 01       ที่ทำงาน

ว. 02       ที่พัก

ว. 0         ขอทราบคำสั่งคำสั่ง

ว. 1         อยู่ไหนอยู่ที่

ว. 2         ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว

ว. 3         ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง

ว. 4         ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ

ว. 5         ราชการลับ / ความลับ

ว. 6         ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย

ว. 7         ขอความช่วยเหลือ

ว. 8         ข่าวสาร / ข้อความ

ว. 9         มีเหตุฉุกเฉิน

ว. 10       อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้

ว. 11       หยุดพักติดต่อทาง ว.ได้

ว. 12       หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว. 13       ติดต่อทางโทรศัพท์

ว. 14       ปิดสถานี

ว. 15       พบ / ให้ไปพบ

ว. 16       ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว. 16-1   จับใจความไม่ได้

ว. 16-2   เสียงไม่ชัดเจน

ว. 16-3   เสียงชัดเจนพอใช้ได้

ว. 16-4   เสียงชัดเจนดี

ว. 16-5   เสียงชัดเจนดีมาก

ว. 17       มีอันตรายห้ามผ่าน

ว. 18       นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย

ว. 19       สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี

ว. 20       ตรวจค้น / จับกุม

ว. 21       ออกเดินทางจาก

ว. 22       ถึงสถานที่

ว. 23       ผ่าน (สถานที่ใด)

ว. 24       เวลา ขอทราบเวลา

ว. 25       ไปสถานที่

ว. 26       ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด

ว. 27       ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว. 28       ประชุม

ว. 29       มีราชการ / ธุระ

ว. 30       ขอทราบจำนวน

ว. 31       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1

ว. 32       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2

ว. 33       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3

ว. 34       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4

ว. 35       เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ

ว. 36       เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว. 37       เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว. 38       เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา

ว. 39       สภาพการจราจรคับคั่ง

ว. 40       อุบัติเหตุรถยนต์

ว. 41       สัญญาณไฟจราจร

ว. 42       ขบวนจัดพาหนะนำขบวน

ว. 43       จุดตรวจยานพาหนะ

ว. 44       ติดต่อทางโทรสาร (FAX)

ว. 50       รับประทานอาหาร

ว. 55       ให้อำนวยความสะดวก

ว. 60       ญาติ / พี่น้อง

ว. 61       ขอบคุณ

ว. 62       สิ่งของ

ว. 63       บ้าน

ว. 64       ธุระส่วนตัว

ว. 601     เครื่องรับ – ส่งวิทยุ

ว. 602     สายอากาศวิทยุ

ว. 603     รถยนต์

ว. 604     ดูโทรทัศน์

ว. 605     รับประทานอาหาร

ว. 606     พูดไม่เป็นความจริง

ว. 607     กิจธุระส่วนตัว

ว. 608     คนก่อกวน

ว. 609     คลื่นรบกวน

ว. 610     คิดถึง

ว. 100     ขอโทษ

 

การแจ้งเหตุทางวิทยุ 

เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 111 ลักทรัพย์

เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 131 ชิงทรัพย์

เหตุ 141 ปล้นทรัพย์

เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

 

Morse Code

 

พอดีผมได้รับคำแนะนำจากพี่ขั้นกลางท่านหนึ่ง  เรื่องการฝึกรับรหัสมอร์ส คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เตรียมตัวจะสอบขั้นกลางกัน  (ผมเองก็จะไปสอบด้วยเหมือนกัน   แล้วเจอกันนะครับ) อย่างที่บอกผมได้รับคำแนะนำจากพี่ขั้นกลาง  และผมเอามาปรับนิดหน่อยให้เหมาะกับตัวผมครับ  โดยผมจะแยกเป็นบทๆเป็นวันๆไปครับ   พี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีคำแนะนำหรือเคล็ดลับอะไรดีๆช่วยกันเสริมด้วยนะครับ

เริ่มกันเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. อันดับแรก ก็ต้องไปหารูปของรหัสมอร์สมาก่อน  เรียกว่ารูปหรือปล่าว ช่างมันอย่าไปสนใจ เอาเป็นว่าที่มันมีสัญลักษณ์ . (ดิ) กับ – (ดา) เป็นอันว่าจบ   แต่ช้าก่อน ผมเตรียมไว้ให้ท่านแล้ว ดาว์นโหลดที่นี่เลยครับ  (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกเมนู “Save picture as”) ไปพิมพ์เก็บไว้ได้เลย หรือลองเปิดหนังสือ 100watts มาดูน่าจะมีอยู่บ้าง ผมไม่ทราบว่าเล่มไหน

หรือลองเข้าไปเลือกดูได้ที่นี่ครับ เลือกเอาอันที่เราอ่านแล้วเข้าใจมากที่สุด

http://images.google.co.th/images?gbv=2&hl=th&q=morse+code

 

2. โปรแกรมสำหรับฝึกรับครับ ผมใช้ตัวที่พี่ๆแนะนำในนี้แหละคือ CW Player  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ ดูการติดตั้งใน video นะครับ

3. สมุดการบ้านลูกเก่า ที่เหลือใช้แล้ว พร้อมปากกา 1 ด้าม

4. ห้องเงียบๆ

5. เตรียมใจไว้ ทำใจให้ชื้นๆ อิอิ    ทำยากนะเนี่ย

ขั้นตอนการฝึกรับนะครับ

ขั้นที่ 1  ฝึกรับตัวเลข  0-9  ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน เป้าหมายคือ 14 wpm นะครับ (ตอนสอบใช้ 12wpm ผมเผื่อไว้ให้เร็วกล่านิดหน่อยตอนสอบจะได้สบายๆ) ที่ผมเริ่มด้วยตัวเลขก่อนเพราะคิดว่าง่ายสุดๆ  เลข 0-9 มี 10 ตัวพอดี  จะได้มีกำลังใจในการฝึกต่อ ถ้าฝึกอักษรเลย มันเยอะกลัวจะไปไม่รอด และจะท้อเสียป่าว 5555

Tricks นะครับ

ตัวเลขมีทั้งหมด 10 ตัว ดังนี้

1      .—-      ดิ ดา ดา ดา ดา

2      ..—      ดิ ดิ ดา ดา ดา

3      …–      ดิ ดิ ดิ ดา ดา ด

4      ….-       ดิ ดิ ดิ ดิ ดา

5      …..       ดิ ดิ ดิ ดิ ดิ

6     -….       ดา ดิ ดิ ดิ ดิ

7     –…      ดา ดา ดิ ดิ ดิ

8     —..      ดา ดา ดา ดิ ดิ

9     —-.     ดา ดา ดา ดา ดิ

0     —–     ดา ดา ดา ดา ดา

ทั้งหมดนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. พวกที่มี . (ดิ) นำหน้า ได้แก่ 1-5

2. พวกที่มี – (ดา) นำหน้า ได้แก่ 6-0

วิธีการง่ายๆคือ ถ้าเราได้ยินอันแรกเป็น . (ดิ) เราก็นึกเลยต้องเป็น 1-5 เท่านั้น ไม่ต้องไปพะวงกับ 6-0  แล้วเราก็มาดูว่า มี . (ดิ) กี่ตัว

. (ดิ) 1 ตัวเท่ากับ 1

. (ดิ) 2 ตัวเท่ากับ 2

. (ดิ) 3 ตัวเท่ากับ 3

. (ดิ) 4 ตัวเท่ากับ 4

. (ดิ) 5 ตัวเท่ากับ 5

ถ้าเราได้ยินอันแรกเป็น – (ดา) เราก็นึกเลยต้องเป็น 6-0 เท่านั้น ไม่ต้องไปพะวงกับ 1-5  แล้วเราก็มาดูว่า มี – (ดา) กี่ตัว

– (ดา) 1 ตัวเท่า 6

– (ดา) 2 ตัวเท่า 7

– (ดา) 3 ตัวเท่า 8

– (ดา) 4 ตัวเท่า 9

– (ดา) 5 ตัวเท่า 0

นับ . (ดิ) กับ – (ดา) อย่างเดียวว่ามีกี่ตัวก็เท่านั้นครับ ไม่ต้องไปฟังที่เหลือ   เช่นฟังได้ . (ดิ) . (ดิ) – (ดา)  ก็ใส่ 2 เลย ไม่ต้องสน – (ดา) – (ดา) อีก 2 ตัวที่เหลือ  แล้วรอรับคำใหม่เลย

การใช้งานโปรแกรม CW player สำหรับการฝึกรับตัวเลข   ให้ท่านเลือกปรับค่าตามนี้นะครับ   หลังจากกด Play แล้วให้ปิดจอไปเลย ฟังแล้วก็จดลงไปในสมุด  จบแล้วค่อยมาตรวจว่าถูกเท่าไหร่  ค่อยๆฝึกไปพอได้ได้ก็ปรับความเร็วขึ้นไปอีกจนได้ 14 wpm แสดงว่าใช้ได้แล้ว …ข้าไปฝึกขั้นที่ 2 ได้เลย

เพิ่งหัดทำ video ทนๆดูเอาหน่อยนะ

http://www.youtube.com/watch?v=v2dWKxw3n18

 

 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.rast.or.th 

 

Doc Q Code & Morse Code Tutorial

 

– เอกสารความรู้เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น

(A4 Size)

http://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1ODUyZmRkY2YtZjFjMy00ODUzLTk5Y2YtZDNhM2FjOTQ3YjQ5&hl=en(Letter size)

 

– ไฟล์เสียงฝึกรหัสมอร์ส

http://www.mediafire.com/?gxk47k1uqkbb4am

http://www.mediafire.com/?m4u3faq8xwg2g3q

Ref :

http://goo.gl/yqFXN

http://goo.gl/PjuRE

http://goo.gl/opIFo

http://goo.gl/Dar4y

http://goo.gl/x8uep

มาใช้งาน Windows XP Mode ใน Windows 7 กันดีกว่า!!!

หลานท่านคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือโปรแกรมต่างๆบน  Windows 7 กันมาบ้างแล้ว เพราะโปรแกรมต่างๆบางโปรแกรม
ยังไม่รองรับ  Windows 7 หรือในกรณีที่เราอยากเล่นโปรแกรมหรือเกมส์เก่าๆบน  Windows 7 ก็ไม่สามารถเล่นได้

ความจริงวิธีใช้งาน  Windows XP Mode ใน Windows 7 ก็สามารถทำได้หลายแบบ แต่วันนี้ผมขอแนะนำอีก 1วิธี
ซึ่งไม่ค่อยมีใครเขียนหรือพูดถึงมากเท่ากับ Virual PC สำหรับวิธีอื่นๆก็หากันเอาเองครับ :]]

 

1. เริ่มแรกให้เราหาโปรแกรม VMware Workstation มาก่อน (จะหามาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่คุณ) เมื่อหาโปรแกรมได้แล้ว

ให้ทำการติดตั้ง
จากนั้นให้เราทำการเปิดโปรแกรม VMware ขึ้นมา แล้วทำการสร้าง New Virual Machine ขึ้นมาใหม่

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ik/hn7n1.jpg?resize=580%2C326

 

2. เลือก Typical (หรืออื่นๆ ถ้าคุณ Advance พอ)
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ic/9fy52.jpg?resize=580%2C326

 

3. เลือก source ของตัวติดตั้ง Windows XP จะใช้จาก VCD หรือไฟล์ ISO ก็ตามแต่
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/if/ye8u3.jpg?resize=580%2C326

 

4. เลือกตามรูปเลยครับ
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ib/q4hi4.jpg?resize=580%2C326

 

5. ใส่ CD key เข้าไป (หรือไม่ไส่ก็ได้ครับ ไม่เป็นปัญหา)
ใส่ชื่อผู้ใช้
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/in/mqr65.jpg?resize=580%2C326

 

6. ตั้งชื่อ Virual Machine ของเรา แล้วเลือกที่เก็บ
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ig/zqp66.jpg?resize=580%2C326

 

7. เลือกขนาดของ Hard disk ที่จะใช้
คลิก next

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ij/8uq37.jpg?resize=580%2C326

 

8. สำหรับขั้นตอนนี้ ถ้าเราจะเพิ่มแรมหรือตัดอุปกรณ์จำลองต่างๆ  ให้คลิกที่ Customize Hardware
แล้วก็ปรับสิ่งที่ต้องการ เมื่อพอใจแล้วให้คลิก OK
คลิก Finish

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP ผมขอไม่พูดถึง แต่ให้ไปอ่านกันเองที่ http://www.dld.go.th/ict/article/soft/soft02.html

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/is/awqm8.jpg?resize=580%2C326

 

9. เมื่อเราลง Windows XP เสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเปิดขึ้นมาครับแล้วลงโปรแกรมบน Windows XP ที่เราต้องการลงไปครับ
เมื่อลงโปรแกรมที่ต้องการครบแล้ว ให้ไปที่ View >> Unity หรือดูตามรูปครับ
เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมก็จะย่อตัวเองอัตโนมัต ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/in/u1459.jpg?resize=580%2C326

 

10. จะเห็นได้ว่า เมื่อเรานำเมาส์ไปชี้บริเวณปุ่ม Start ของ windows 7 ขะมีปุ่ม Windows XP โผล่ขึ้นมา
ให้เราคลิกเข้าไปเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยครับ

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/id/8dy10.jpg?resize=580%2C326

 

11. ทดสอบเปิดโปรแกรม Windows Media Player 9 จาก Windows XP ครับ

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ip/51d11.jpg?resize=580%2C326

 

12. เมื่อเราต้องการเลิกใช้งาให้ขยายหน้าต่าง VMware ขึ้นมาครับ แล้วคลิกที่ Exit Unity เพื่อออกจากโหมด

https://i0.wp.com/image.free.in.th/z/ii/mph12.jpg?resize=580%2C326

อย่างที่บอกครับ การใช้งาน Windows XP บน  windows 7 สามารถทำได้หลายแบบ แต่สำหรับผม
ผมชอบวิธีนี้นะ ทำง่ายและสะดวกดี อีกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยแหละครับ :]]

By Sornram9254

3 เกมส์ สุดมันส์! บน Linux Ubuntu

OpenArena

Download : http://www.openarena.ws

 

AssaultCube

Download : http://assault.cubers.net/

 

supertuxkart

Download : http://supertuxkart.sourceforge.net/