รับน้อง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วท.อย

รับน้อง แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วท.อย

ปีนี้เป็นปีที่ 5 (รุ่น 5)แล้ว สำหรับแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ได้เปิดตัวมา

 

พ่อมึงชื่ออะไร !!!

พระวิษณุกรรมครับ!!!

พิธีใหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เสื้อที่ใมช้ใส่ช่วงกิจกรรมรับน้อง

ผูกข้อมือ

หมอบๆๆ หมองลงไป !!!

โดนทำโทษ =[]=

เอ้าเร๊วว วิ่งๆๆๆๆ !!!

ปวส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุ่น 1 :)

นี่แน่ะๆ ป้ายเราไว้เยอะ !!!

สู้ตายค่าาาาา :D

สู้ตายคร๊าบบบ :D

staff โดนเอาคืน หึหึ :3

แกล้งน้องกันนักใช่มั๊ยย staff ทั้งหลายยยย !!!

ถึงเวลารุ่นน้องเอาคืน o.O!

ถ่ายรูปกับเพื่อนเก่า

3 คน 3 สถาบัน

เทคนิคอยุธยา, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3445369701622

VDO by : อ.สุดวีระ ชินจรัสศรี

UJAa23XY5rI

a-neaaOaYJI

hfqhdE1-fiM

Beginning XHTML

XHTML ลักษณะคล้ายๆ HTML แต่จะเข้มงวดเรื่อง syntax มากกว่า strict มากกว่า HTML
ตัวอย่างเช่น
☻ attribute ต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้น
<TITLE> ✘
<title> ✔

☻ ค่าใน attribute ต้องใส่ ”
<img src=pic.jpg /> ✘
<img src=”pic.jpg” /> ✔

☻ ต้องมี / ปิดท้ายด้วยเสมอ
<br> ✘
<br /> ✔

☻ attributeใช้ id แทน name
<img src=”pic.jpg” name=”image” /> ✘
<img src=”pic.jpg” id=”image” /> ✔

☻ การเปิดปิด tag ต้องทำให้ถูกต้องถูกลำดับ
<b><i>xhtml</b></i> ✘
<b><i>xhtml</i></b> ✔

☻ XHTML ต้องใส่ DOCTYPE ไว้ด้านบนสุดเสมอ
(More : http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp)
แนะนำให้ใช้ XHTML 1.0 Transitional
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

☻ เลิกใช้การประกาศ Language Attribute
<script language=”javascript” type=”text/javascript” ></script> ✘
<script type=”text/javascript” ></script> ✔

☻ XHTMLL ไม่สามารถใช้ Characters แบบตรงๆได้
(More : http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm)
<title>hello >>TEST<< hello</title> ✘
<title>hello &gt;&gt;TEST &lt;&lt; hello</title> ✔

☻ ห้ามย่อค่าของ attributes
<option selected> ✘
<option selected=”selected”> ✔

☻ สำหรับการกำหนดลักษณะต่างๆ กำหรดรูปแบบ ขนาดต่างๆ ในบาง elements XHTML ห้ามใช้ attributes บางอย่าง ให้เราไปใช้ style แทน
ปล. XHTML จะเหมาะกับการใช้ร่วมกับ CSS มากกว่า
<td background=”pic.jpg”></td> ✘
<td style=”background-image:url(‘pic.jpg’);”></td> ✔

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
✎ <a> Must not contain other <a> elements.
✎ <pre> Must not contain the <img>, <object>, <big>, <small>, <sub>, or <sup> elements.
✎ <button> Must not contain the <input>, <select>, <textarea>, <label>, <button>, <form>, <fieldset>, <iframe> or <isindex> elements.
✎ <label> Must not contain other <label> elements.
✎ <form> Must not contain other <form> elements.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ตัวอย่างการเขียน XHTML
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml“>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=utf-8″ />
</head>
<body></body>
</html>
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
The <marquee></marquee> tag creates a scrolling text marquee. This tag is not part of the XHTML specification
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
XHTML Reference
http://www.w3schools.com/tags/default.asp
http://xhtml.com/en/xhtml/reference/
http://www.december.com/html/x1tran/– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Markup Validation Service (ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด)
http://validator.w3.org/#validate_by_upload
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
attributes = คุณสมบัติ , ลักษณะ
elements = องค์ประกอบ

Online Code Editor สุดว๊าว [collabedit]

collabedit.com สุดว๊าววววว *0*

collabedit เว็บ Online Code Editor สุดแจ่ม สามารถสื่อสาร พิมพ์แก้โค้ดโต้ตอบกันได้ กับ user คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ นอกจากนั้นยังสามารถแช็ทคุยกันได้อีกด้วย
เหมาะมากสำหรับการนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ^_^

Online Code Editor

Collabedit is an online code editor that lets people collaborate in real-time.

It works in your web browser so no installation is needed.

Try it now, no account necessary, just click here.
Features

  • text editor
  • chat
  • document history
  • syntax highlighting for programming languages

Useful For

Technical Phone InterviewsTechnical Phone Interviews Collaborative CodingCollaborative Coding Teach ProgrammingTeach Programming

VDO ตัวอย่างแนะนำการใช้งานครับ :)

5qrzrbhN6og

Perl : PDF album Downloader [ SS : GUI ]

SS : เป็นแบบ GUI นะครับ แต่โค้ดด้านล่างเป็นแบบธรรมดา ^^”


#!/usr/bin/perl
#########################################################################
# ░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░░░░ Copyright (c) 2012 by sornram9254.com
# ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░░░
# ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░░░ This software is open source,
# ░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░░░░░░ licensed under the GNU/GPL,v3.0
# ░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░░░░░░░
# ██████▄▄█░░░░░██████▄░░░░░░░ Basically,
# ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ this means that you're allowed to modify and
# ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ distribute this software.
# ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ However, if you distribute modified versions,
# ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ you MUST also distribute the source code.
# ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
# ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░░ See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
# █████▀░░░░▀▀████████░░░░░░░░ for the full license.
#########################################################################
use LWP::Simple;
print "Create new Album...\nName : ";
$album = ;
mkdir($album);
my $ua = LWP::UserAgent->new();
my $content = $ua->get('http://www.eduunix.ccut.edu.cn/index/pdf/')->content;
print "=============================================\n";
print "Please wait to Download...\n";
print "=============================================\n";
while($content =~ m/<\/td>/g){
$file = $1;
$url = "http://www.eduunix.ccut.edu.cn/index/pdf/".$file;
print "Getting ==> $file ..\n";
my $data = LWP::Simple::get $url;
my $filename = $file;
open (FH, "> /home/sornram9254/$album/$filename");
binmode (FH);
print FH $data;
close (FH);
print "\tDone ..\n";
sleep(1);
}

 

 

อยากได้ลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมก็ลองไปโมฯกันเองนะครับ ^_^

[บ่น] ประเทศไทย , การศึกษา , แฟนคลับ vs ติ่ง , นักการเมือง

‎”ประเทศไทย = สังคมตอแหล”
มือถือสาก ปากถือศีล
คนไทยทั้งประเทศกำลังป่วยเป็นโรค “ไม่กล้ายอมรับความจริง””การศึกษา”
สอนแต่ด้านมุมมองที่ดีๆ โลกสวย ไม่อยากสอนอะไรที่ไม่เหมาะสม หรือด้าน ให้กับเด็ก
แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่า โลกความเป็นจริง มัน “ไม่ได้เลิศเลอ หรือสวยงาม” เหมือนในนิทานนะ
ถ้าหากวันนึงเด็กออกมาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงโดยลำพัง “แล้วเด็กจะอยู่รอดได้หรอ?”
ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่อง”Sex” เวลาเด็กๆถามทำเป็น
“โอ๊ยยย ไม่อยากตอบ มันยังไม่ถึงเวลาที่ควรรู้นะเด็กน้อยยยย”
แล้วเป็นไงล่ะ เพราะท่านไม่ตอบและไม่สอนไง เด็็กมันก็เลยหัดริหัดลอง โดยไม่มีการสอนการชี้แนะ หรือคำแนะนำที่ถูกต้อง…
เด็กไทย เรียนหนักมาก แทบจะตายห่า แต่คุณภาพ …แฟนคลับ vs ติ่ง
เด็กสมัยนี้บางส่วน ให้ความสำคัญดารานักร้อง มากกว่าผู้มีพระคุณของตัวเองเสียอีก
ดารา-นักร้อง “รักได้ชอบได้” แต่ควรมีขอบเขต มีเหตุผล อย่าคลั่งให้มันมาก
บางคนคลั่งไคล้เกินเหตุ สนใจดารานักร้องมากกว่าพอ่แม่ของตนเอง
อย่าลืมนะครับ พ่อแม่เราสำคัญกว่าเยอะ สนใจท่านบ้าง :)

ปล.ลืมขยายความ แฟนคลับ vs ติ่ง
แฟนคลับ = แยกแยะออก รัก + ชอบ ดารานักร้องอย่างมีเหตุผล
ติ่ง = คลั่งดารานักร้องมากเกินเหต คอยปกป้อง + แถ เพื่อให้ดารานักร้องที่ตังเองรัก ถูกเสมอ

“นักการเมือง = บุคคลที่หวังแต่ได้”
นักการเมืองบางคน ตอนเลือกตั้ง “ดีแสนดี”
หลังเลือกตั้ง “เหี้ยแสนเหี้ย”
“บุคคลที่หวังแต่ได้” ยังไงน่ะเหรอ
– ก่อนเลือกตั้ง ทำทุกอย่างเพื่อซื้อใจประชาชน เพื่อที่จะหวัง “คะแนนเสียง”
– หลังเลือกตั้ง … (ก็รู้ๆกันอยู่นะ สัญดานนักการเมืองไทย เป็นทุกยุคทุกสมัย)

R.I.P …

Q Code & Morse Code Tutorial

Q Code

 

ที่นิยมใช้ (เรียงลำดับตามอักษรภาษาอังกฤษ)

Q Code ความหมาย

 

QRA         สถานที่ของท่านชื่ออะไร ?

QRB         ท่านอยู่ห่างจากสถานที่ของข้าพเจ้าเท่าใด ?

QRD        ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน ?

QRE         ท่านจะมาถึงเวลาใด ?

QRG        ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม ?

QRH        ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?

QRK         ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ?

QRL         ท่านกำลังมีธุระหรือ ?

QRM         ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?

QRN         ท่านถูกรบกวนจากโดยประจุไฟฟ้า ในบรรยากาศหรือ ?

QRO        ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ?

QRP         ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ?

QRQ        ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่ ?

QRS         ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลง ?

QRT         ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ?

QRU        ท่าน (มีข้อความ) อะไรสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ ?

QRV         ท่านพร้อมหรือยัง ?

QRW        จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่า ท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่ …….KHz (หรือ MHz) ?

QRX         เมื่อใดที่ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ?

QRZ         ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ?

QSA         ความแรงสัญญารของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร ?

QSB         สัญญาณของข้าพเจ้าจางหรือไม่ ?

QSL         ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?

QSM        ท่านได้ยินข้าพเจ้า (หรือชื่อ สถานี) ที่ความถี่ …KHz (หรือ MHz) หรือไม่ ?

QSO         ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่ ?

QSP         ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง…ได้หรือไม่ ?

QSX         ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ความถี่ KHz (หรือ MHz) ได้หรือไม่ ?

QSY         ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่ อื่นได้หรือไม่ ?

QTH         ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ?

QTR         ขณะนี้เวลาเท่าใด ?

 

ตารางการออกเสียงตัวอักษร 

พยัญชนะ           อ่านออกเสียง 

A                              Alfa                          AL FAH

B                              Bravo                      BRAH VOH

C                             Charlie                     CHAR LEE

D                             Delta                        DELL THA

E                              Echo                        ECH OH

F                              Foxtrot                     FOKS TROT

G                             Golf                          GOLF

H                             Hotel                        HOH TELL

I                               India                        IN DIA AH

J                              Juliett                       JEW LEE ETT

K                              Kilo                          KEY LOH

L                              Lima                         LEE MAH

M                             Mike                         MIKE

N                             Neovember             NO VEM BER

O                             Oscar                      OSS CAH

P                              Papa                        PAH PAH

Q                             Quebec                   KEH BECK

R                              Romeo                     ROW ME OH

S                              Sierra                       SEE AIR RAH

T                              Tango                      TANG GO

U                             Uniform                    YOU NEE FORM

V                              Victor                       VIK TAH

W                             Whiskey                   WISS KEY

X                              X-ray                       ECKS RAY

Y                              Yankee                    YANG KEY

Z                              Zulu                         ZOO LOO

หมายเหตุ : ในการอ่านออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้า หมายถึงต้องลงเสียงหนัก

 

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป 

ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่

ว. 01       ที่ทำงาน

ว. 02       ที่พัก

ว. 0         ขอทราบคำสั่งคำสั่ง

ว. 1         อยู่ไหนอยู่ที่

ว. 2         ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว

ว. 3         ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง

ว. 4         ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ

ว. 5         ราชการลับ / ความลับ

ว. 6         ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย

ว. 7         ขอความช่วยเหลือ

ว. 8         ข่าวสาร / ข้อความ

ว. 9         มีเหตุฉุกเฉิน

ว. 10       อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้

ว. 11       หยุดพักติดต่อทาง ว.ได้

ว. 12       หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว. 13       ติดต่อทางโทรศัพท์

ว. 14       ปิดสถานี

ว. 15       พบ / ให้ไปพบ

ว. 16       ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว. 16-1   จับใจความไม่ได้

ว. 16-2   เสียงไม่ชัดเจน

ว. 16-3   เสียงชัดเจนพอใช้ได้

ว. 16-4   เสียงชัดเจนดี

ว. 16-5   เสียงชัดเจนดีมาก

ว. 17       มีอันตรายห้ามผ่าน

ว. 18       นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย

ว. 19       สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี

ว. 20       ตรวจค้น / จับกุม

ว. 21       ออกเดินทางจาก

ว. 22       ถึงสถานที่

ว. 23       ผ่าน (สถานที่ใด)

ว. 24       เวลา ขอทราบเวลา

ว. 25       ไปสถานที่

ว. 26       ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด

ว. 27       ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว. 28       ประชุม

ว. 29       มีราชการ / ธุระ

ว. 30       ขอทราบจำนวน

ว. 31       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1

ว. 32       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2

ว. 33       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3

ว. 34       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4

ว. 35       เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ

ว. 36       เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว. 37       เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว. 38       เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา

ว. 39       สภาพการจราจรคับคั่ง

ว. 40       อุบัติเหตุรถยนต์

ว. 41       สัญญาณไฟจราจร

ว. 42       ขบวนจัดพาหนะนำขบวน

ว. 43       จุดตรวจยานพาหนะ

ว. 44       ติดต่อทางโทรสาร (FAX)

ว. 50       รับประทานอาหาร

ว. 55       ให้อำนวยความสะดวก

ว. 60       ญาติ / พี่น้อง

ว. 61       ขอบคุณ

ว. 62       สิ่งของ

ว. 63       บ้าน

ว. 64       ธุระส่วนตัว

ว. 601     เครื่องรับ – ส่งวิทยุ

ว. 602     สายอากาศวิทยุ

ว. 603     รถยนต์

ว. 604     ดูโทรทัศน์

ว. 605     รับประทานอาหาร

ว. 606     พูดไม่เป็นความจริง

ว. 607     กิจธุระส่วนตัว

ว. 608     คนก่อกวน

ว. 609     คลื่นรบกวน

ว. 610     คิดถึง

ว. 100     ขอโทษ

 

การแจ้งเหตุทางวิทยุ 

เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 111 ลักทรัพย์

เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 131 ชิงทรัพย์

เหตุ 141 ปล้นทรัพย์

เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

 

Morse Code

 

พอดีผมได้รับคำแนะนำจากพี่ขั้นกลางท่านหนึ่ง  เรื่องการฝึกรับรหัสมอร์ส คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เตรียมตัวจะสอบขั้นกลางกัน  (ผมเองก็จะไปสอบด้วยเหมือนกัน   แล้วเจอกันนะครับ) อย่างที่บอกผมได้รับคำแนะนำจากพี่ขั้นกลาง  และผมเอามาปรับนิดหน่อยให้เหมาะกับตัวผมครับ  โดยผมจะแยกเป็นบทๆเป็นวันๆไปครับ   พี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีคำแนะนำหรือเคล็ดลับอะไรดีๆช่วยกันเสริมด้วยนะครับ

เริ่มกันเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. อันดับแรก ก็ต้องไปหารูปของรหัสมอร์สมาก่อน  เรียกว่ารูปหรือปล่าว ช่างมันอย่าไปสนใจ เอาเป็นว่าที่มันมีสัญลักษณ์ . (ดิ) กับ – (ดา) เป็นอันว่าจบ   แต่ช้าก่อน ผมเตรียมไว้ให้ท่านแล้ว ดาว์นโหลดที่นี่เลยครับ  (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกเมนู “Save picture as”) ไปพิมพ์เก็บไว้ได้เลย หรือลองเปิดหนังสือ 100watts มาดูน่าจะมีอยู่บ้าง ผมไม่ทราบว่าเล่มไหน

หรือลองเข้าไปเลือกดูได้ที่นี่ครับ เลือกเอาอันที่เราอ่านแล้วเข้าใจมากที่สุด

http://images.google.co.th/images?gbv=2&hl=th&q=morse+code

 

2. โปรแกรมสำหรับฝึกรับครับ ผมใช้ตัวที่พี่ๆแนะนำในนี้แหละคือ CW Player  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ ดูการติดตั้งใน video นะครับ

3. สมุดการบ้านลูกเก่า ที่เหลือใช้แล้ว พร้อมปากกา 1 ด้าม

4. ห้องเงียบๆ

5. เตรียมใจไว้ ทำใจให้ชื้นๆ อิอิ    ทำยากนะเนี่ย

ขั้นตอนการฝึกรับนะครับ

ขั้นที่ 1  ฝึกรับตัวเลข  0-9  ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน เป้าหมายคือ 14 wpm นะครับ (ตอนสอบใช้ 12wpm ผมเผื่อไว้ให้เร็วกล่านิดหน่อยตอนสอบจะได้สบายๆ) ที่ผมเริ่มด้วยตัวเลขก่อนเพราะคิดว่าง่ายสุดๆ  เลข 0-9 มี 10 ตัวพอดี  จะได้มีกำลังใจในการฝึกต่อ ถ้าฝึกอักษรเลย มันเยอะกลัวจะไปไม่รอด และจะท้อเสียป่าว 5555

Tricks นะครับ

ตัวเลขมีทั้งหมด 10 ตัว ดังนี้

1      .—-      ดิ ดา ดา ดา ดา

2      ..—      ดิ ดิ ดา ดา ดา

3      …–      ดิ ดิ ดิ ดา ดา ด

4      ….-       ดิ ดิ ดิ ดิ ดา

5      …..       ดิ ดิ ดิ ดิ ดิ

6     -….       ดา ดิ ดิ ดิ ดิ

7     –…      ดา ดา ดิ ดิ ดิ

8     —..      ดา ดา ดา ดิ ดิ

9     —-.     ดา ดา ดา ดา ดิ

0     —–     ดา ดา ดา ดา ดา

ทั้งหมดนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. พวกที่มี . (ดิ) นำหน้า ได้แก่ 1-5

2. พวกที่มี – (ดา) นำหน้า ได้แก่ 6-0

วิธีการง่ายๆคือ ถ้าเราได้ยินอันแรกเป็น . (ดิ) เราก็นึกเลยต้องเป็น 1-5 เท่านั้น ไม่ต้องไปพะวงกับ 6-0  แล้วเราก็มาดูว่า มี . (ดิ) กี่ตัว

. (ดิ) 1 ตัวเท่ากับ 1

. (ดิ) 2 ตัวเท่ากับ 2

. (ดิ) 3 ตัวเท่ากับ 3

. (ดิ) 4 ตัวเท่ากับ 4

. (ดิ) 5 ตัวเท่ากับ 5

ถ้าเราได้ยินอันแรกเป็น – (ดา) เราก็นึกเลยต้องเป็น 6-0 เท่านั้น ไม่ต้องไปพะวงกับ 1-5  แล้วเราก็มาดูว่า มี – (ดา) กี่ตัว

– (ดา) 1 ตัวเท่า 6

– (ดา) 2 ตัวเท่า 7

– (ดา) 3 ตัวเท่า 8

– (ดา) 4 ตัวเท่า 9

– (ดา) 5 ตัวเท่า 0

นับ . (ดิ) กับ – (ดา) อย่างเดียวว่ามีกี่ตัวก็เท่านั้นครับ ไม่ต้องไปฟังที่เหลือ   เช่นฟังได้ . (ดิ) . (ดิ) – (ดา)  ก็ใส่ 2 เลย ไม่ต้องสน – (ดา) – (ดา) อีก 2 ตัวที่เหลือ  แล้วรอรับคำใหม่เลย

การใช้งานโปรแกรม CW player สำหรับการฝึกรับตัวเลข   ให้ท่านเลือกปรับค่าตามนี้นะครับ   หลังจากกด Play แล้วให้ปิดจอไปเลย ฟังแล้วก็จดลงไปในสมุด  จบแล้วค่อยมาตรวจว่าถูกเท่าไหร่  ค่อยๆฝึกไปพอได้ได้ก็ปรับความเร็วขึ้นไปอีกจนได้ 14 wpm แสดงว่าใช้ได้แล้ว …ข้าไปฝึกขั้นที่ 2 ได้เลย

เพิ่งหัดทำ video ทนๆดูเอาหน่อยนะ

http://www.youtube.com/watch?v=v2dWKxw3n18

 

 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.rast.or.th 

 

Doc Q Code & Morse Code Tutorial

 

– เอกสารความรู้เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น

(A4 Size)

http://docs.google.com/fileview?id=0ByqyERe_znU1ODUyZmRkY2YtZjFjMy00ODUzLTk5Y2YtZDNhM2FjOTQ3YjQ5&hl=en(Letter size)

 

– ไฟล์เสียงฝึกรหัสมอร์ส

http://www.mediafire.com/?gxk47k1uqkbb4am

http://www.mediafire.com/?m4u3faq8xwg2g3q

Ref :

http://goo.gl/yqFXN

http://goo.gl/PjuRE

http://goo.gl/opIFo

http://goo.gl/Dar4y

http://goo.gl/x8uep

เอ… เพิ่งสังเกตแฮะ (ว่าด้วยเรื่อง default size picture ใน facebook)

เอ? เพิ่งสังเกตแฮะ
(default size) http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/xxx_xxx_xxx_xxx_xxx_n.jpg >> คลิกขวาที่รูป > เปิดในแท็บใหม่
ปรกติค่า default size จะเป็น 720×720 (หรือขนาดอื่นๆ)
แต่ถ้าเอา size ใน url ออกจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่า
-_-
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/xxx_xxx_xxx_xxx_xxx_n.jpg

ตัวอย่างครับ

open image in newtab
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/563921_2962027698374_1732686260_n.jpg

แบบนี้เอา size ตรง url ออก จะเห็นว่ารูปมันใหญ่กว่าเดิม -_- (แต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุด ถ้ารูป original ต้อง copy link ตรง download แล้วลบตรง xxx_o.jpg?dl=1 ออก จะได้เป็น xxx_o.jpg)

ดู SocialCam ยังไง ไม่ให้โชว์ในเฟส

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3039939486120
เขียนลงเฟสตั้งแต่ 19 เมษาและ แต่เพิ่งอัพลง Blog – -”

ััผมว่านะ ตอนนี้มีหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าแอพนี้เป็นไวรัส แต่สำหรับผม ผมว่ามันไม่ใช่นะ!
ตรง permission มันก็ดึงแค่
– Your basic info
– Your e-mail address (…@….com)
– Videos shared with you

แต่ประเด็นสำคัญ และผู้ใช้ app ละเลยไป ผมว่ามันอยูาที่ตรงนี้มากกว่านะ :)
“This app may post on your behalf, including videos you watched, people you followed and more.”

อันนี้แปลโดย Google
“app นี้สามารถโพสต์ในนามของคุณรวมถึงวิดีโอที่คุณดูคนที่คุณตามและอื่น ๆ ”

ตอนแรกเองผมด็คิดว่าไวรัสเหมือนกันนะ ผมก็เลยลองเล่นดูบ้างปรากฎว่ามันไม่ใช่ เพราะอย่างที่ผมเขียนก็คือมันบอกเราล่วงหน้าแล้วว่ามันจะทำการโพสว่าเราดูอะไรมา แต่ user มักจะไม่สนใจในส่วนนี้ ประมาณว่ามีอะไรมากูก็เล่นหมด
แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้ได้นะว่าใครหื่นไม่หื่น เพราะมันไม่ได้โพสมั่วๆ เราดูคลิปไหนมามันก็โพสว่าเราดูคลิปนั้น 5555

วิธีแก้ง่ายๆก็คือตั้งให้เป็น Only Me ซะ
**ถ้าใครเคย allow app ไปแล้ว ก็เข้าไปที่
http://www.facebook.com/settings/?tab=applications
แล้วไปตั้งค่าตรง Posts on my behalf

อ้อลืมบอก จริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุก app แหละครับ ไม่ว่าจะ SocialCam , Metaacafe , Zapkolik หรืออื่นๆ
หรืออีกวิธีเข้าไปแก้ที่ http://socialcam.com/account

แล้วติ๊กออกให้หมดตรง Auto sharing ครับ

อ่านสักนิด ก่อนคิดใช้ app ^^”

ประสบความสำเร็จ แค่ “ขยัน” และ “ตั้งใจ” เท่านี้จริงๆหรือ ? (แก้จากอยากเก่ง พอดีลื่อความหมายผิดไปนิด)

เมื่อก่อนเคยคิดนะว่าคนเราจะเก่งอะไร แต่ขยันตั้งใจก็พอแล้ว
แต่มาตอนนี้มันไม่ใช่และว่ะ
ใครที่บอกแค่ขยัน ตั้งใจก็เก่งได้ กุขอเถียง!!
พูดตรงๆนะ ถ้าแม่งอยากเก่งจริงๆ นอกจากขยัน+ตั้งใจแล้ว อีกอย่างนึงก็คือ “โอกาส”
เรื่อง “ฐานะ” แม่งก็เกี่ยวนะ ถึงแม่งจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกันก็เหอะ
ลองคิดดู ถึงจะโคตรหัวดี แต่ถ้าบ้านจน มึงก็หมดสิทธิ!
ผมแม่งยังเคยอิจฉาเด็กสมัยนี้เลย บางบ้าน 3 ขวบก็มีคอมใช้และ
ส่วนผมกว่าจะมีก็จะจบ ม.3 และ
ผมแม่งโคตรสงสัยเลยนะว่าทำไมบางคนโอกาสมีมาหามากมาย แต่แม่งไม่เคยคิดที่จะไขว่คว้า
ผิดกับบางคนที่พยายามไขว่คว้าทุกหนทาง แต่กลับไม่มีโอกาส…
ประเทศไทยบอกตรงๆ แต่ละคนอีโก้แม่งเยอะ
ไอ้พวกบ้านรวยแม่งก็ชอบดูถูกคนต่ำต้อยกว่า
สังคมไทยแม่งชักจะต่ำลงทุกวัน!

#Twitter @sornram9254

 

ปล. หลังจากโดนด่า เอ๊ยย โดนหลายๆท่านในฟันดริ๊ฟฟฟชี้นำมา เลยมาขยายความอีกนิด

ผมไม่ได้บอกนะว่าความเก่งซื้อได้ด้วยเงิน ผมแค่สื่อว่า เรื่องฐานะมันทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้ไวกว่าเท่านั้นเอง

จริงๆแล้วกระทู้นี้ผม "ไม่ได้บ่นน้อยใจตัวเอง" เพราะผมเองก็ไม่มีอะไรให้น้อยใจ ที่มีอยู่ก็พอใจอยู่แล้ว :)

ผมเองก็อาจมองโลกแคบไปจริงๆ มีอีกหลายๆอย่างที่ผมยังไม่รู้และไม่เคยเจอ

และตรง "ลองคิดดู ถึงจะโคตรหัวดี แต่ถ้าบ้านจน ก็หมดสิทธิ!" ไม่ได้สื่อว่าถ้าจนจะหมดสิทธิจริงๆ (ผมเองคงสื่อไม่ชัดเจน ก็ขออภัยด้วย) อย่างที่บางท่านบอก จนก็ก้าวหน้าได้ แต่อาจจะนาน

อีกอย่างตอนผมพิมพ์นี่เพราะในตอนนี้โดนคนบางคนมาด่าและดูถูกครับ อาจใช้อารมณ์ตอนพิมพ์มากไปหน่อย
ตอนท้ายผมถึงบอกไงครับว่า
พวกบ้านรวยก็ชอบดูถูกคนต่ำต้อยกว่า
ผมว่าสังคมไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะ (แต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมด)

"ผมยอมรับนะว่าผมมองโลกแคบไปจริงๆ"
ที่ผมบอกแบบนี้ เพราะตั้งแต่ผมเรียนมาเเจอหลายๆคนและที่ไกล้ตัวคือเพื่อนผมหลายๆคน:-)โคตรขยันเลยนะ เวลาว่างมันก็หาข้อมูลตลอด แต่มันกลับไม่มีโอกาสเลย เพราะบ้านจน+ไม่มีคอม
ตั้งแต่ปี 1 ยังปี 3 มันยังเขียนโปรแกรม + ซ่อมคอมไม่ได้เลย(แต่ทฤษฎี:-)เป๊ะมาก) เรียนจบก็ไปเรียนต่อไม่ได้ เพราะฐานะไม่ดีไม่มีโอกาสเรียนต่อ - -"
แต่นับถือมันก็คือ ถึงไม่ได้เรียนต่อแต่มันก็พยายามทำงานเก็บเงินไว้สานฝันตัวเอง
ปล. ใครจะด่าผมก็ได้นะว่าผมมองโลกแคบ ผมยอมรับ -_-

แต่ก็หน้าแตกนิดหน่อย จะสื่อถึงการประสบความสำเร็จ ดันเขียนเป็น เก่ง ซะนี่
เพราะความเก่งแค่ขยันและตั้งใจก็พอแล้ว
แต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องมีแบบที่ผมบอกแหละครับ

สาเหตที่ทำให้ผมหลงใหล Perl :)

อ่าห์...
ยอดเยี่ยมจริงๆ :D
นี่แหละครับเป็นสาเหตที่ทำให้ผมหลงไหลภาษา Perl
สาเหตหลักๆก็มี 2 ประการ
1. สามารถเขียนเว็บไซต์ได้ ความสามารถไม่แพ้ php
2. สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ด้วย ทั้งแบบ command line และแบบ gui ซึ่งภาษาอื่นทำไม่ได้ มีไกล้เคียงหน่อยก็ php แต่ php ก็ทำได้แค่แบบ command line เท่านั้น ^^"