สาเหตที่ทำให้ผมหลงใหล Perl :)

อ่าห์...
ยอดเยี่ยมจริงๆ :D
นี่แหละครับเป็นสาเหตที่ทำให้ผมหลงไหลภาษา Perl
สาเหตหลักๆก็มี 2 ประการ
1. สามารถเขียนเว็บไซต์ได้ ความสามารถไม่แพ้ php
2. สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ด้วย ทั้งแบบ command line และแบบ gui ซึ่งภาษาอื่นทำไม่ได้ มีไกล้เคียงหน่อยก็ php แต่ php ก็ทำได้แค่แบบ command line เท่านั้น ^^"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.