ด่าผู้หญิงทั่วๆไป => ด่าเพศแม่ หน้าตัวเมีย || ด่านายก(ผู้หญิง) => เราคนดี นายกมันเลว ต้องด่าหนักๆ #จ๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.