ผมว่านะ ไม่ต้องให้แม่งเข้าพัก และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแม่งหรอก ยอมเสียค่าปรับดีกว่านะ ไม่กี่หมื่นเอง 555555555555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.