ผมว่านะ ไม่ต้องให้แม่งเข้าพัก และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแม่งหรอก ยอมเสียค่าปรับดีกว่านะ ไม่กี่หมื่นเอง 555555555555

Published by

sornram9254

Ayutthaya Technical College/Voc.Cert.🛠️ | KMUTNB/B.S.Tech.Ed.⚙️ | Information Security Engineer 👨🏻‍💻| Penetration Tester👨🏻‍💻 | COYG🔴 Milan🔴⚫️ | Taylor Swift👩‍🎤 | ติ่งซีรีส์ญี่ปุ่น 🇯🇵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.