สถาปัตยกรรมของ Android

1. Linux Kernel – เป็น kernel ที่ใช้สร้าง Android ประกอบด้วย Low-level device driver สำหรับองค์ประกอบทาง Hardware ต่างๆของอุปกรณ์ Android

2. Libraries- มี Code ที่ให้ Feature หลักๆของ Android OS เช่น
– SQLite library เพื่อให้ App สามารถเรียกใช้ในการเก็บข้อมูล
– WebKit library ให้ function ในการทำ web browsing

3. Android runtime- อยู่ layer เดียวกับ libraries ซึ่งตัว Android runtime จะให้
– Set ของ Core library : ให้ developer สามารถเขียน Android App โดยใช้ภาษา Java
– Dalvik virtual machine : ให้ Android App สามาถทำงานได้ใน process ของตน เป็น instance ของ Dalvik virtual machine (Android App ถูก compile เป็น Dalvik executable)
– Dalvik เป็น VM ที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Android และถูก optimize สำหรับมือถือที่ใช้ battery ให้พลังงานที่มี memory และ CPU จำกัด

4. Application framework -ความสามารถของ Android ที่ developer สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา App ได้

5. Application – ติดอยู่กับอุปกรณ์ Android หรือใช้งาน เช่น โทรศัพท์,Browser,Contacts, App ที่ download และ install จาก market

ที่มา :  http://lookpat.wordpress.com
http://ubuntuone.com

Published by

sornram9254

Ayutthaya Technical College/Voc.Cert.🛠️ | KMUTNB/B.S.Tech.Ed.⚙️ | Information Security Engineer 👨🏻‍💻| Penetration Tester👨🏻‍💻 | COYG🔴 Milan🔴⚫️ | Taylor Swift👩‍🎤 | ติ่งซีรีส์ญี่ปุ่น 🇯🇵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.