โค้ดเว็บอัพโหลดไฟล์ PHP อย่างง่าย

<?php
if (is_uploaded_file($cUploadFile))
{
if (move_uploaded_file($cUploadFile, “$cPath/$cUploadFile_name”))
{
print “http://127.0.0.1/upload/$cUploadFile_name\n”;       // ให้บันทึกไฟล์ไว้ที่ใหน
}
else {
print “Uploaded file $cUploadFile_name failed.\n”;
}
}
?>

<form enctype=”multipart/form-data” method=”post” action=”index.php”>
<input type=”hidden” name=”cPath” size=”76″ value=”upload”><br>
<input type=”hidden” name=”MAX_FILE_SIZE” value=”อัพได้สูงสุดกี่ไบต์“>
Upload <input type=”file” name=”cUploadFile” size=”42″>

<input type=”submit” name=”cSubmit” value=”Upload Now”>
</form>

ไปไรับแต่งกันเองนะครับ
ขอบคุณโค้ดจาก หนังสือ insight PHP พิมพ์ครั้งที่ 8 ของ Provision

Published by

sornram9254

Ayutthaya Technical College/Voc.Cert.🛠️ | KMUTNB/B.S.Tech.Ed.⚙️ | Information Security Engineer 👨🏻‍💻| Penetration Tester👨🏻‍💻 | COYG🔴 Milan🔴⚫️ | Taylor Swift👩‍🎤 | ติ่งซีรีส์ญี่ปุ่น 🇯🇵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.