Tweet for 2016-09-03

 • Tweet for 2016-09-02 https://t.co/vbI50c4a0Y 00:40:05, 2016-09-03
 • ต้องลองฟัง! อาจารย์อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เสนอ"สำเนียงไทยสมัยอยุธยา" https://t.co/D1P3KxSNqQ 12:10:52, 2016-09-03
 • คำนวณเป๊ะชิบหาย
  พกไป 1.3k ตอนซื้อของก็คอยคำนวณเรื่อยๆว่าซื้อไปเท่าไหร่แล้ว พองบหรือเปล่า
  สรุปลืมแบ่งค่ารถไว้ ได้ทอนมา 1.25 บาท 55555 21:46:32, 2016-09-03
 • ข้อความใน filtered requests เป็นร้อยเบย
  ช่างแม่ง ขี้เกียจตอบ 5555 23:46:30, 2016-09-03
 • เพื่อนโทรมาให้ช่วยอะไรบางอย่าง เลยเข้าเฟสไปช่วยดูให้
  ใครมีเรื่องด่วนถ้ามาถามในเฟสก็ลาก่อย ถถถถ+ in reply to sornram9254 23:47:12, 2016-09-03

Published by

sornram9254

#ElectricalAndElectronic #ComputerTechnique #Ayuttech #ATC #TechnicalEducation #IndustrialEducation #CED #KMUTNB #มจพ #ลูกพระจอม #ลูกพระวิษณุกรรม #พระวิษณุกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.