Tweet for 2022-05-31

 • RT @Zirphire: ถ้าใครบอกว่าเรื่อง PDPA เป็นเรื่องงี่เง่าห่าเหวอะไรก็ไม่รู้ ประเทศไทยประสาทแดก ก็อยากจะบอกเลยว่า มันเป็นกฎหมายตั้งต้นมาจากประ… 17:10:42, 2022-05-31
 • RT @bangkoklad: Finally

  #ผู้ว่ากทม #กกตเป็นเหี้ยอะไร #ชัชชาติ https://t.co/5WRq0895wy 17:12:28, 2022-05-31

 • RT @SitaDivari: ด่วน(กว่า) !!
  #ประชาชน ประกาศรับรอง ‘ชัชชาติ’ เป็นผู้ว่าฯกทม. (ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว)
  #ประชาชนต้องมาก่อน
  #ประชาชนผู้มาก่อ… 17:13:10, 2022-05-31
 • RT @lilpspace: สวัสดีค่ะ มาขายของค่ะ การถ่ายติดหน้าคนในที่สาธารณะ ไม่ต้องขอความยินยอมทุกกรณี แต่ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว และยังมีวิธีก… 17:15:02, 2022-05-31
 • ตาลายกับการกด Leave group มาก
  กลุ่มคุยงานตอนนี้ออกไปแล้ว 40++ และยังไม่หมด🥴🥴🥴 18:06:48, 2022-05-31
 • สิริรวม 56 กลุ่ม 🥲 in reply to sornram9254 18:23:24, 2022-05-31

Published by

sornram9254

#ElectricalAndElectronic #ComputerTechnique #Ayuttech #ATC #TechnicalEducation #IndustrialEducation #CED #KMUTNB #มจพ #ลูกพระจอม #ลูกพระวิษณุกรรม #พระวิษณุกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.