การทำ Workspace แบบ AutoCAD Classic ใน AutoCAD 2015

พิมพ์คำสั่ง TOOLBAR => ช่อง Command List พิมพ์ STANDARD => ลากไปวางที่หน้าจอ
คลิกขวาเลือก tool ที่ต้องการ
Untitled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.