การทำ Workspace แบบ AutoCAD Classic ใน AutoCAD 2015

พิมพ์คำสั่ง TOOLBAR => ช่อง Command List พิมพ์ STANDARD => ลากไปวางที่หน้าจอ
คลิกขวาเลือก tool ที่ต้องการ
Untitled

Published by

sornram9254

Ayutthaya Technical College/Voc.Cert.🛠️ | KMUTNB/B.S.Tech.Ed.⚙️ | Information Security Engineer 👨🏻‍💻| Penetration Tester👨🏻‍💻 | COYG🔴 Milan🔴⚫️ | Taylor Swift👩‍🎤 | ติ่งซีรีส์ญี่ปุ่น 🇯🇵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.